AKTIVITETSPLANERING

Här kan du ladda ner åkplaneringen för säsongen 2022!

Senaste nytt

Det är tur att alla medlemmar åker otrimmat och endast viktkompenserat!!

KOLVBULTAR!!

Vid vårt senaste medlemsmöte fastställde vi en preliminär aktivitetsplan vad gäller åkningarna under kommande säsong!

Vi räknar med att ha premiär lördagen den 23 april under förutsättningar att vädret ser ut att bli bra.

Liksom förra året kommeer vi att ha "åk och planeringsansvariga" medlemmar som ansvarar för respektive "torsdagsåkning" - vilka som är ansvariga framgår av aktivitetsplanen. Tyvärr saknas ansvariga för torsdagsåkningen den 28 april, så det går bra att ta kontakt med Per-Inge och anmäla sig!

Det kommer vara obligatortiskt för alla att anmäla sig till respektiv torsdagsåkning! Om inte annat meddelats är det också obligatorsikt att ta med eget fika till torsdagsåkningarna. Det är resperktive ansvariga för torsdagsåkningarna som planerar åkningen och vart vi samlas till start! Som framgår av denna sida finns den preliminera aktivitetsplanen publicerad här på hemsidan. Du kan ladda ner planen om du klickar på aktivitetsplanen.

Inför varje åkning kommer mer information på din mobiltelefon via kedjan i "Supertext". Där ska du också anmäla ditt deltagande genom att skriva "kommer" i chatten senast meddelad tidpunkt.

Våra torsdagsåkningar brukar i regel vara ca 5-6 mil långa.

Som framgår av klubbens stadgar är det viktigt att alla medlemmar i klubben deltar i våra aktiviteter om man har möjlighet till detta!