Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

Senaste nytt

Hej!

Den 18 oktober hade vi ett styrelsemöte. Du hittar mötesprotokollet om du klickar på länken "Mötesprotokoll" på vår hemsida.

ÅRETS BUSSRESA

Nu är det snart dags för årets bussresa för i första hand klubbens medlemmar. Den här gången kommer vi att åka med Mats och Forssjö buss till julmarknaden på Skansen i Stockholm. Resan kommer att ske lördagen den 8 december med start vid Forssjö bussgarage kl 08.00!

Bussresa inklusive "bussfika" på vägen upp kommer att bli gratis för medlemmarna.

Inträdet på Skansen kommer att kosta 105 kr pp. Den får du själv betala (jämna pengar ombord på bussen tack!) Du måste anmäla dig till resan senast söndagen den 18 november. Därefter kommer icke medlemmar att erbjudas plats i bussen tills denna fylls. Pris för icke medlemmar blir då 220 kr för buss och bussfika. ( + inträdet 105 kr pp) 

Anmälan gör du antingen via mail till per-inge.jonsson@telia.com eller med ett SMS till 070-2129233. Ange namn på deltagare. Alltså - senast söndag 18 november.

Du kan läsa mera om Skansens julmarknad 2018 om du klickar dig vidare på denna länk: http://www.skansen.se/sv/julmarknad