Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

Senaste nytt

TOMTAR PÅ MOPED?

Hej! Hur många i vår klubb kan tänka sig att ställa upp på en  liten tur på veteranmoped utklädd till tomte som vi gjorde förra året? Torsdagen den 20 december pågår den s.k. "Tomtenatta" i Katrineholm, vilket skulle kunna vara en passande dag. Förslagsvis samling vid Biltema kl 15 för en gemensam åkning i de centrala delarna av Katrineholm.

För att undersöka intresset vill jag att alla som kan tänka sig ställa upp går in på vår gästbok här på vår hemsida och anmäler intresse!

Per-Inge/ordf.