Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

SENASTE NYTT

BUSSRESA! OBS! KORT ANMÄLNINGSTID!

Buss och båtresa på Göta Kanal!

Klubbens aktivitestsgrupp har föreslagit en resa på Göta Kanal Söndagen den 25 augusti. Styrelsen har antagit förslaget.

Resan kommer att bli kostnadsfri för alla betalande klubbmedlemmar.

Program:

Samling för avfärd från Forssjö Buss kl. 08.30. Bussfärd från Katrineholm till Bergs slussar där vi går ombord för färd på Göta Kanal - start kl 10.00. På båten serveras kaffe och kaka därefter lunch vid middagstid. Kl. 13.45 ankommer vi till Borensbergs där vi åter går ombord på vår buss.

Anmälan senast på måndag den 29 juli. Anmälan görs till Lars Holm tel 073-733 41 65 eller till

Per-Åke Eriksson 070-538 97 56