Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

Hej! 

Så var då årets marknad genomförd! Stort tack till alla frivilliga krafter i klubben, ni som har medverkat ska ha ett stort tack för era insatser. Vi hade också denna gång tur med vackert och varmt väder. Många besökare och stor åtgång i servering och korvstånd! En ekonomisk redogörelse kommer att lämnas av vår kassör när väl alla poster är genomgångna men att vi kommer att ha bra nettoresultat är jag ganska säker på.

Nu ska vi utvärdera årets marknad och det ska vi göra på ett medlemsmöte i klubblokalen måndagen den 13 augusti kl 17.

Bra om ni som har synpunkter skriver ner dessa redan nu medan det finns i färskt minne och tar upp förslag/synpunkter på medlemsmötet. Vi kan alltid bli bättre!

Ett litet bekymmer som jag upplevde var att många knallar packade ihop och åkte därifrån långt före kl 15 med påföljd att flera som kom sent till marknaden blev besvikna. Annars tror jag att det fanns många nöjda både besökare och försäljare. Vi bör nog också anslå rökförbud inom alla parkeringsområden när det är så torrt i markerna som nu. Fanns flera som har reagerat över rökare ute bland bilarna!

Nu på torsdag den 19 juli är det åter dags för torsdagsträff vid Biltema kl 17. Vart vi åker bestämmer vi då!

Nästa stora utmaning vi står inför är vårt eget rally, men fram till dess är det gott om tid. Lördagen den 29 september är det dags för vårt rally.

En annan sak som jag tror är viktig på sikt och det är att vi bör försöka rekrytera nya och gärna yngre medlemmar i klubben. 

Känner du någon som kan tänkas vara intresserad av medlemsskap så be denne gå in här på vår hemsida och söka medlemsskap!

En annan aktivitet som jag gärna vill påminna om är att Katrineholms Hembygdsförening vill att vi ställer ut våra mopeder nere vid Hembygdsmuseet vid Djulö söndagen den 19 augusti. För egen del är jag bortrest och därmed förhindrad att delta, men bra om alla som kan är med och marknadsför veteranmopederna och vår klubb några timmar vid Djulö!

Tanka moppen, gör rent förgasaren och kolla tändstiftet så ses vi på torsdag vid Biltema!