Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

Senaste nytt

MEDLEMSMÖTE

Den 16 januari hade vi ett föreningsmöte i lokalen på Tulpanvägen. Sekreteraren upprättade följande protokoll efter medlemsmötet:

PROTOKOLL FRÅN MEDLEMSMÖTET 2019-01-16

Närvarande: 20st. medlemmar.

1, Mötet öppnades av Ordförande Per-Inge Jonsson.

2, Information om vårt möte med Studiefrämjandet och vad dom kan erbjuda oss och vilken hjälp vi kan få av dom.

3, Visning av klubbens inköp av ultraljudstvätt och att den ska vara stationerad hos Lars Holm,som kommer att ha hand om utlåningen  av denna till medlemmarna.

4,Beslut om en avrostningsträff bestämde att Birger Karlsson, Peter Rengemo och C-A Eliasson ska hålla i denna. Preliminärt den 5:e Maj.

5, Studiecirkel: Ett förslag att få oss att träffas och umgås, innan våren lockar oss.

6, En Aktivitetsgrupp har skapats med Aina Meijer, Lars Holm och Per-Åke Eriksson.

7, Förslag om rotering av arbetsuppgifter vid marknaden, med bordlades till kommande marknadsmöte.

8, Vi ska prova att starta Torsdagsåkningarna kl. 18,00 för att alla ska hinna hem efter arbetet. Vi har bestämt att vi tar med oss eget fika, då kan vi stanna var som helst och rasta.

9, Mopedutställningen  läggs på is tills hösten 2019 då vi inte lyckats få någon som vill ta ansvaret för det hela.

10, Orförande avslutade mötet, och efteråt serverades fika. Det visades en film från vårt rally av Thomas Finnberger som blev mycket uppskattat.