Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

SENASTE NYTT

Hej! Nu har väl de flesta ställt in sina mopder för vinterförvaring. Samtidigt börjar en tid då de som har möjlighet kan ägna sig åt service, renoveringar och reparationer för att stå väl rustade med fräscha maskiner till våren och kommande säsong.

Vi tänkte att vi skulle börja höstens aktiviteter med ett medlemsmöte uppe i studiefrämjandets lokaler på Köpmangatan (m.e.m. kurirens lokalkontor) Ni är alla välkomna dit onsdagen den 30 oktober kl 18.00. Valberedningen och styrelsen är kallade till kl 17.30. Vi tror att det är bra om valberedningen kommer igång i god tid före årsmötet som vi enligt våra stadgar ska ha senast den 1:a april.Vi tänkte bl.a. se på ett par filmer med fokus på mopedåkning.

Fundera gärna och kom gärna med förslag på andra aktiviteter, studiebesök eller utflykter.

Klubben kommer att införskaffa en ny T-shirt och keps till klubbmedlemmarna.

Välkomna till våra aktiviteter med början onsdag 30 oktober alltså!