SENASTE NYTT

Hej alla!

Som ni har märkt har det varit ganska tunnsått med aktiviteter i klubben, men vintertid (fast det knappt har varit någon i år) är det många andra ativiteter att ägna sig åt. Nu är det dock dags för er alla att planera in två datum i era kalendrar: 

Det första datumet att notera är onsdagen den 5 februari kl 18 då vi har ett allmänt medlemsmöte. Vi är då uppe i lokalen på Studiefrämjandet Köpmangatan 3.

Nästa möte är vårt årsmöte som vi skall ha onsdagen den 4 mars kl 18. Då är vi i lokalen på Blomstervägen 2 (Studiefrämjandet upptaget)

Enligt valberedningen - Leif Nilsson - tel. 070-2332355 står klubben fortfarande utan ordförande p.g.a. att Per-Inge Jonsson avsagt sig omval. Ta gärna kontakt med Leif om du har förslag på ev. lösning!

Glöm inte betala din medlemsavgift till klubben! Senast den sista februari om du vill utnyttja din rösträtt på årsmötet! Antingen betalar du via swish nr 1235586243 eller bankgiro 5549-5659. 100 resp. 150 kr. Glöm inte ange namn på vilka medlemsavgiften avser.

Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson