Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

Senaste nytt

Hej!

Nu har du som klubbmedlem två viktiga datum att ta hänsyn till. Det första gäller klubbens bussresa till julmarknaden på Skansen lördagen den 8 december. Klubbens medlemmar med respektive har förtur till bussresan. Flera har redan anmält sig, men senast söndag 19 november måste du anmäla dig. Resan inklusive bussfika är gratis. Efter den 19 november kommer ickemedlemmar att erbjudas plats i bussen till ordinarie pris.

Nästa viktiga datum är onsdagen den 21 november.

Vad vill vi med vår klubb? Vad vill DU få ut av ditt medlemsskap? Hur ska vi utveckla vår klubb inför framtiden?

Nu har alla medlemmar i klubben chansen att säga vad man vill få ut av medlemsskapet i Kolvbultarna! Styrelsen har beslutat att vi ska inleda ett samarbete med Studiefrämjandet i Katrineholm. Vi tror att Studiefrämjandet kan vara en organisation som vi kan ha nytta och hjälp av i klubbens utvecklingsarbete! Därför kallas nu alla medlemmar till ett föreningsmöte i Studiefrämjandets lokaler på Köpmangatan 3 i Katrineholm. (Mitt emot Katrineholms-Kurirens lokal) Det första mötet kommer vi att ha 21 november kl 17.00. Klubben kommer att bjuda på en räksmörgås från Matpriaten. För att veta hur många och vilka som kommer och hur många smörgåsar vi ska beställa, måste du anmäla dig senast onsd. den 14 november.

Anmälan till bussresan 8 december och till föreningsmötet den 21 november gör du antingen med ett SMS till 070-2129233 eller e-post: per-inge.jonsson@telia.com 

För övrigt kan jag informera er om att jag blev opererad för en vecka sedan och fick en ny knäled, vilket bl.a. innebär att mitt liv just nu går på kryckor. För min egen del är det rehab som gäller ett tag framöver!

Per-Inge/ordf.