Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

Senaste nytt

Hej!

Som du ser av det bifogade kortet så har klubben tagit fram nya varselvästar som kan användas vid våra mopedfärder men också i andra sammanhang när vi vill att klubben ska synas!

Västarna har alla samma storlek, det finns kardborrband att anpassa bäraren till rätt storlek. Varselvästarna är gratis för klubbmedlemmarna. Jag har västarna hos mig tills vidare, men ni kommer att få ert ex vid lämpligt tillfälle!

Gå in på vår gästsida och läs meddelande från klubbmedlemmen Lars Holm. Han gör en efterlysning av delar som han saknar!

När vi påbörjar våra torsdagsträffar hänger helt på vädret. Så fort det ser ut att bli bättre och varmare börjar vi! Själv har jag bestämt mig för att starta säsongens första rally onsdag 1:a maj då den nybildade klubben "KylFlensarna" startar sitt första arrangemang med utgångsplats vid Johannisdal utanför Sparreholm. Läs mer om detta under fliken "Aktiviteter". Hör av dig om du är intresserad av att följa med, så kan vi samordna transporten till Johannisdal!

Vårt eget första arrangeman blir "Avrostningsdagen" i Forssjö söndagen den 5 maj. Birger Karlsson, Peter Rengemo och Carl-Arne Eliasson är ansvariga. Mer info om dagen kommer senare! Häng med på detta!

Se nu till att rensa förgasaren, fila på brytarspetsarna, kolla tändstiftet för nu kör vi snart igång vår nya mopedsäsong. Du hänger väl med?

Ordf.