Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Christel Fredriksson
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

VIKTIGA DATUM!

Hej! 

Vi har haft ett inledande styrelsemöte ikväll den 30 januari. Vi fattade beslut om några datum som är viktiga att du lägger på minnet:

Måndagen den 12 februari kl 18 har vi ett allmänt klubbmöte i föreningslokalen på Tulpanvägen.

Måndagen den 5 mars kl 18 har vi också ett allmänt klubbmöte i lokalen på Tulpanvägen.

Måndagen den 26 mars kl 18 har vi årsmöte i föreningslokalen på Tulpanvägen.

(Ta med dig medlemsavgiften 100 kr - 150 för familj)

Söndagen den 20 maj arrangerar vi "Treklubbarträffen" för mopedklubbarna i Katrineholm, Eskilstuna och Flen. Start och mål kommer vi att ha i Säby.

Den traditionella veteranmarknaden i Säby arrangerar vi lördagen den 14 juli.