Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Axel Eliasson
Kassör: Christel Fredriksson
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

Hej!

Så är då årets marknad i Strängstorp avklarad. Stort tack till de från klubben som hjälpte till på olika sätt under de tre dagarna så att vi kunde genomföra marknaden på ett bra sätt! Ett särskilt tack till våra damer som hjälpte till med att steka korv och ägg, bre smörgåsar, sälja korv, baka bullar m.m.

Också i år hade vi tur med vädret. Det var många hundra som letade sig ut till Säby gård. Hela besöksparkeringen var fylld av bilar mitt på dagen. Våra besökare verkade nöjda och glada och försäljarna verkade också mycket nöja med vårt arrangemang.

En redovisning över resultatet, antalet besökande bilar m.m. kommer att redovisas senare. Det kan nog också finnas anledning att göra en utvärdering av marknaden för saker går alltid att förbättra till ett annat år. 

Nu på torsdag den 20 juli är det udda vecka och därmed ett nytt tillfälle att lufta mopederna.

"Flensmopedisterna" har bjudit in oss att medverka vid deras träff. Mötesplatsen är vid Torbjörn Fasth lokal "Två hjul i Flen" kl 17.30 därefter en åktur på ett par mil som avslutas på veteranfordonsträffen ute vid Orrestaö där det finnns fika  korv m.m.