Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

SENASTE NYTT

Hej!

Stort tack till alla klubbmedlemmar med fruar/sambo som ställde upp och hjälpte till med att ro årets veteranmarknad i land. Årets marknad kan inte beskrivas på annat sätt än succé och rekord både vad gäller antal besökande, bilar och veteranfordon. Vi hade också tur med ett perfekt marknadsväder vilket också säkert bidrog till att så många kom. Jag tycker att marknaden flöt på ovanligt bra och tack också till alla er som hjälpte till med att återställa efter marknaden! Så småningom kommer säkert vår kassör att lämna en ekonomisk redovisning av resultatet, sedan ska vi också försöka hitta något roligt att göra som också kan bidra till att stärka gemenskapen i klubben. Det är ju faktiskt så att Kovbultarna bildades 2009, därför är det ju också läge att fira vårt 20-årsjubileum!

Nu närmast har vi ordinarie torsdagsträff den 18 juli kl 18 vid Biltema. (Ta med eget fika!)

Söndagen den 28 juli anordnas en veteranfordonsträff vid Khalsta loge i Floda kl 13 - 16. (Ta med skylt att fästa fakta om din moped)

Onsdag 7 augusti deltar vi under Katrineholmsveckans mc-kortege. Start på Terminalgatan 18.40 - ankommer centrum kl 19.

8 augusti är det gemensam mopedträff på Orrestaö tillsammans med ”KylFlensarna” i Flen. Då träffas vi hos ”2 hjul” i Flen kl 17 (Avfärd 16.15 från Biltema)

Den 18 augusti är vi inbjudna att ställa ut våra mopeder i samband med Katrineholms Hembygdsförening träff nere vid Djulö. Vi ska också försöka att klämma in ett besök på Furuliden i stället för den träff som vi tvingades ställa in pga dåligt väder.

Ordf.