Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

SENASTE NYTT

 

Planeringsmöte!

Det är dags att börja vår planering av vårt traditionella mopedrally som av tradition alltid hålls sista lördagen i september - alltså lördagen den 28 september. Med anledning av detta kallas nu alla medlemmar till ett gemensamt planeringsmöte ute vid Säby till onsdagen den 18 september kl 17.00 Skriv redan nu upp detta i din  almanacka.

Under detta planeringsmöte tar vi upp vad som behöver göras, vad som Finns kvar i lager, vad som behöver handlas och vem som ska göra vad! Traditionellt brukar vi erbjuda varm korv med bröd under rallyt och lagad mat när man kommer i mål. Jag hoppas att vi som tidigare kan få hjälp av Patrik Carlqvist med matlagningen.

Det är bra om du kan hjälpa till med att skaffa lite priser till vårt rally! Ta gärna med dig priser till planeringsmötet. Vi behöver också någon som åtar sig att konstruera ett 10-tal frågor till vårt rally. Frågor som helst inte går att Googla fram svar på!

Se nu till att komma på planeringsmötet ONSDAG 18 september kl 17 ute vid Säby!

Styrelsen