Vi bildades 1999 under namnet 'Katrineholms Moped Veteraner', men bytte senare till namnet 'Kolvbultarna' som vi ansåg vara ett roligare namn.
Vi är i nuläget ca 30 medlemmar i klubben och anordnar en veteranmarknad i Juli varje år, samt lite vardaglig mopedåkning i hemtrakten. Vi åker även på ca 4 mopedrallyn per år.
Styrelsen i Kolvbultarna består för närvarande av:
Ordförande - tillika webbansvarig för hemsidan: Per-Inge Jonsson
Sekreterare: Carl-Arne Eliasson
Kassör: Peter Rengemo
Styrelseledamöter: Bengt Wilhelmsson, Bo Fredriksson
Suppleant: Kenneth Wallin och Benny Carlsson

Senaste nytt

Kolvbultar!

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2019! 100 kr/medlem (150 kr inkl fru/sambo)

Betalningen kan göras antingen via Swish nr 123 558 62 43 eller Bankgiro 5549-5659. Glöm inte skriva namn i meddelandefältet!

Årsmöte kommer vi att ha i mars, men till detta kommer kallelse att skickas seprat. Det är bra om valberedningen som består av Ulf Eriksson och Leif Nilsson nu påbörjar sitt arbete inför kommande årsmötet.

KOMMANDE AKTIVITETER:

Styrelsen har planerat några aktiviteter under februari månad. Dessa aktiviteter kommer vi att ha i Studiefrämjandets lokaler på Köpmangatan 3 (mitt emot KatrineholmsKurirens kontor) enligt följande datum:

Må 11 februari med start kl 18: Vi visar fotografier och vykort över gamla Katrineholm samt bilder på fint renoverade mopeder.

Må 18 februari kl 18: Trafikteori om mopeder med Birger

Må 25 februari kl 18: Ännu inte spikat innehåll

Det är önskvärt att så många som möjligt deltar eftersom vi kan få studiebidrag baserat på antalet deltagare.

VÄLKOMNA!